Трудоустройство: +38 068 888 16 74

Визовая поддержка:+38 095 888 76 74

Рекомендованный договор с туристом

ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

 

Цей договір ("Договір") № ____  укладений _____/________________/2013 p.  в місті

МІЖ:

 ­________________________________________________________ (Розмір фінансового забезпечення складає __________________________________ ЄВРО. Гарантія № _____/_____  від «___» _________ 20___  року. Гарантія видана _____________________________, в особі директора ____________________________________________________________,  надалі ТУРАГЕНТ, що діє на підставі Статуту (Свідоцтва про реєстрацію), який діє від імені та за дорученням Туроператора________________________________, на підставі субагентського договору № _____ від «___» ______ 20__  р. з «ТОВ ЮТА»)  (ліцензія серія АГ № 58ё316 Державної служби туризму і курортів від 06.09.2012 р.), платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, який відповідно діє на підставі агентського договору № ____ від _____20__ р., з одного боку, і Громадянин (ка)____________________________________________________________________________,

надалі ТУРИСТ, який діє від свого імені на підставі повної необмеженої праводієздатності з другого боку, названі в подальшому «Сторони», керуючись ст. ст. 901-907 ЦК України, ст. ст. 295-305 ГК України, ст. ст. 18-24 Закону України «Про туризм», іншими нормативними актами, що регулюють відносини у сфері туристичної діяльності, уклали даний Договір про наступне:

1         Визначення термінів

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, означають:

1.1.   Туроператор - юридична особа, створена згідно із законодавством України, для якої виключною діяльністю є організація і забезпечення створення туристичного продукту, реалізація і надання туристичних послуг, а також посередницька діяльність із надання характерних та супутніх послуг, яка у встановленому порядку отримала ліцензію на туроператорську діяльність.

1.2.   Турагент — організація-посередник, яка займається продажем сформованих туроператором турів. Турагент купує тур у туроператора та реалізує туристичний продукт покупцю, або виступаеє посередником між туристом та туроператором за комісійну виногороду, яку надає туроператор.

1.3. Туристичний продукт – попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням (послуги по організації відвідування об'єктів культури, відпочинку і розваг, реалізація сувенірної продукції тощо).

1.4. Тур - туристична подорож (поїздка) за визначеним маршрутом у конкретні терміни, забезпечена замовленим туристом комплексом туристичних послуг (бронювання, розміщення, харчування, транспорт, рекреація, екскурсії тощо).

1.5. Характерні туристичні послуги - послуги, призначені для задоволення потреб споживачів, надання яких суттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

1.6. Супутні туристичні послуги - послуги, призначені для задоволення потреб споживачів, надання яких несуттєво скоротиться без їх реалізації туристам.

1.7. Супутні послуги – послуги, які самостійно на власний розсуд надаються Туристу, зокрема, консультаційні, інформаційні та інші та не входять до складу Туристичного продукту.

1.8. Турист - особа, яка здійснює подорож по Україні або в іншу країну з різною, не забороненою законом країни перебування, метою на термін від 24 годин до одного року без здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та з зобов'язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін.

1.9. Лист бронювання - дає Туристу інформацію про замовлений ним комплекс туристичних послуг.

1.10. Інформаційний лист - додаткова письмова інформація, що надається Туристу згідно з вимогами ст. 20 Закону України "Про туризм".

2         Предмет Договору

 

2.1.ТУРАГЕНТ зобов’язується  відповідно до заявки  ТУРИСТА на бронювання (надалі – Лист бронювання) забезпечити надання комплексу туристичних послуг (туристичний продукт),  а ТУРИСТ зобов’язується на умовах даного Договору прийняти та оплатити їх.

 

3 Обов’язки  сторін.

3.1. ТУРАГЕНТ зобов’язується:

3.1.1. Інформувати туриста про:

основні вимоги пропонованих до оформлення  виїзних/в'їзних документів  (паспорт,  дозвіл  (віза)  на  в'їзд/виїзд  до  країни тимчасового перебування), у тому числі інформацію щодо термінів їх оформлення;  медичні   застереження   стосовно  здійснення  туристичної поїздки,  у тому числі протипоказання  через  певні  захворювання, особливості фізичного стану (фізичні недоліки) і віку туристів для участі в поїздці; туроператора (турагента),  його місцезнаходження і поштові реквізити,    наявність   ліцензії   на   здійснення   туристичної діяльності,  сертифікатів   відповідності   та   іншу   інформацію відповідно до законодавства про захист прав споживачів; розмір  фінансового забезпечення туроператора чи турагента на   випадок   його    неплатоспроможності    чи    неспроможності (банкрутства) та кредитну установу, яка надала таке забезпечення; строки і порядок оплати готельного обслуговування; програму туру та можливі зміни в програмі; дату і час початку та закінчення туристичного обслуговування; ціну і порядок здійснення оплати, в тому числі і при зміні курсу валюти;  характеристику транспортних засобів, що здійснюють перевезення; про загальні умови типового  
публічного) договору на  надання туристичних послуг (за його наявності); програма туристичного обслуговування; характеристика транспортних     засобів,     що    здійснюють перевезення,  у тому числі їх вид і категорія,  терміни  стикувань (сполучення)   рейсів,   а   також  інша  обов'язкова  інформація, передбачена кодексами і  правилами  перевезень  (якщо  перевезення входить до складу туристичного обслуговування);  характеристика готелів,  інших  місць розміщення туристів,  у тому числі їх місце розташування,  класифікація за  законодавством країни    (місця)  тимчасового  перебування,   відомості   про підтвердження відповідності послуг  готелю  встановленим  вимогам, відомості  про  правила  тимчасового проживання,  строки і порядок оплати  готельного  обслуговування,  а  також   інша   обов'язкова інформація, передбачена цим Законом, іншими нормативно-правовими актами (якщо готельне обслуговування входить до  складу  послуг  з туристичного обслуговування); про звичаї  місцевого населення,  пам'ятки природи,  історії, культури та інші об'єкти туристичного показу,  що знаходяться  під особливою  охороною,  стан  навколишнього  природного  середовища, санітарну та епідеміологічну обстановку; про правила в'їзду до країни (місця) тимчасового  перебування та перебування там; про види   і   способи   забезпечення   харчування   під  час туристичної поїздки; про види та тематику  екскурсійного  обслуговування,  порядок зустрічей і проводів, супроводу туристів;  про дату   і   час   початку   та   закінчення   туристичного обслуговування, його тривалість; відомості про мінімальну кількість туристів у групі,  терміни інформування туриста про те,  що туристична поїздка не відбудеться через недобір групи; відомості про страхову організацію,  що здійснює  страхування ризиків, пов'язаних з наданням туристичного обслуговування, розмір страхових відшкодувань, порядок і умови їх виплати; про ціну туристичного  обслуговування  і  порядок  здійснення оплати; про місце перебування  організації   (організацій), уповноваженої туроператором на  прийняття  претензій  туристів,  а також  про  адреси  і телефони українських дипломатичних установ у країні тимчасового перебування або місцевих служб,  до яких  можна звернутися   у  разі  виникнення  труднощів  під  час  туристичної поїздки.

3.1.2. Забезпечити бронювання  туристичних послуг відповідно до заявки ТУРИСТА.

3.1.3. Забезпечити ТУРИСТА необхідними документами: ваучер, страховий поліс, авіаквитки на авіарейсах згідно з графіком відправлення за маршрутом, вказаним в заявці.

3.1.4. Надати документ, що підтверджує оплату  ТУРИСТОМ вартості туристичних послуг, згідно з Заявкою та на умовах даного Договору (корінець прибуткового ордеру, квитанція, касовий чек тощо).

3.2. ТУРИСТ зобов’язується:

3.2.1. Своєчасно подати документи, необхідні  для оформлення поїздки (туру).

3.2.2. Дотримуватись правил перебування в країні тимчасового перебування,  звичаїв, традицій місцевого населення, а також митних правил та правила в’їзду (виїзду) до країни тимчасового перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування; дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування.

 ТУРИСТ може здійснити оплату туристичного продукту Туроператору безпосередньо або через ТУРАГЕНТА (порядок оплати Турист погоджує з Турагентом).

3.2.4. Не пізніше ніж за 2 години до часу виїзду (вильоту) прибути на вказане місце збору групи.

3.2.5. Оплатити фактично понесені ТУРАГЕНТОМ (ТУРОПЕРАТОРОМ) витрати у випадку відмови від даного Договору до початку поїздки згідно з п.4.2. даного Договору.

3.2.6. Відшкодовувати збитки, заподіяні ТУРАГЕНТУ (ТУРОПЕРАТОРУ) неправомірними діями ТУРИСТА.

3.2.7. При відмові Туриста від виконання цього Договору повернути Турагенту Ваучер, страховий поліс та інші документи, що надають право Туристу на отримання туристичних послуг.

3.2.8. Своєчасно, та в повному обсязі здійснити оплату за використання додаткових послуг в місцях проживання та перебування.

3.2.9. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю.

3.2.10. Турист усвідомлює, що Агент виступає посередником при реалізації Оператором туристичного продукту, а тому не здійснює жодних компенсацій за цим Договором.

3.2.11. Турист усвідомлює, що сплачені Агенту кошти за туристичні послуги належать Оператору, і Агент зобов’язаний перерахувати їх Оператору негайно після отримання, а тому будь-які вимоги щодо повернення сплачених коштів, якщо Турист має право вимагати їх повернення, мають бути адресовані Оператору безпосередньо або через Агента. При цьому Агент має право сприяти в поверненні зазначених коштів, проте не може гарантувати їх повернення.

 

4 Умови  компенсації  за  ненадані  послуги.

 

4.1. У випадку невиконання умов даного Договору з боку ТУРАГЕНТА, ТУРИСТ має право вимагати повернення оплачених коштів за ненадані послуги, за умови дотримання вимог п. 3.2. даного Договору.

4.2. У випадку відмови ТУРАГЕНТА  від виконання даного Договору, ТУРИСТ має право на відшкодування підтверджених документально збитків, заподіяних внаслідок розірвання даного Договору, крім випадку, коли це відбулося з вини ТУРИСТА.

4.3. У випадку невиїзду ТУРИСТА внаслідок неправильного оформлення паспорта та інших необхідних для виїзду за кордон документів, всі фінансові витрати по поїздці (ануляцiї) несе ТУРИСТ.

4.4. У випадку настання страхового випадку, претензії по збитках ТУРИСТ пред’являє в страхову компанію, вказану в страховому полісі.

4.5 У випадку зміни часу відправлення чи прибуття чи його відміни, усі претензії по збитках ТУРИСТ пред’являє авіакомпанії, яка вказана у авіаквитках.

4.6. У випадку дострокового припинення ТУРИСТОМ терміну перебування в поїздці, та (або) невикористання замовлених послуг, з будь-яких причин, ТУРАГЕНТ (ТУРОПЕРАТОР) не несе відповідальності за такі дії ТУРИСТА та  не здійснює компенсації.

4.7. У випадку невідповідності умов туру умовам даного Договору, ТУРИСТ зобов’язаний повідомити  ТУРОПЕРАТОРА не пізніше 3-х днів з моменту їх виявлення. У іншому випадку претензії ТУРИСТА не приймаються та компенсації не підлягають.

 

5 Відповідальність сторін.

 

 5.1. ТУРИСТ має право відмовитись від виконання даного Договору, не пізніше ніж за 21 день до початку туру. Заява про відмову ТУРИСТА від туристичних послуг в письмовій формі приймається ТУРАГЕНТОМ до виконання з дня отримання такої заяви.

5.2. У випадку відмови від виконання даного Договору, ТУРИСТ сплачує неустойку в наступних розмірах:

- за відмову від поїздки в терміни більше 21 дня до початку подорожі - 25% загальної вартості туристичних послуг;

- за відмову від поїздки в терміни 21 до 10 днів до початку подорожі – 80% загальної вартості туристичних послуг;

- за відмову від поїздки в терміни від 10 днів і менше до початку подорожі - 100% загальної вартості туристичних послуг;

5.3. ТУРИСТ несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій пiд час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

 5.4. При анулюванні турів у період Новорічних, Різдвяних (з 18 грудня по 12 січня), Травневих та інших державних свят, у періоди виставок, ярмарок  а також при зміні прізвищ в документах,  турист сплачує штрафні санкції у розмірі 100% вартості туру.

5.5. Турист несе відповідальність за пошкодження майна або здійснення протиправних дій під час поїздки, згідно з чинним законодавством країни тимчасового перебування.

5.6. У випадку порушення Туристом, який використовує туристичні  послуги Туроператора, діючих правил проїзду, реєстрації чи провозу багажу, нанесення збитків майну транспортної компанії чи порушення правил проживання в готелі або недотримання законодавства країни перебування, штрафи стягуються з Туриста в розмірах, передбачених відповідними правилами і нормами транспортної компанії, готелю, країни перебування. Туроператор і ТУРАГЕНТ в даному випадку відповідальності не несе.

5.7. Турист несе відповідальність за використання Ваучера, страхового поліса та інших документів.

5.8. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за схоронність багажу, цінностей та документів Туристів  протягом усього періоду перебування у подорожі.

5.9. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності, якщо рішенням влади чи відповідних осіб Туристу відмовлено в можливості в'їзду чи виїзду внаслідок порушення правопорядку або інших причин, або якщо внаслідок будь-яких інших причин, незалежних від ТУРАГЕНТА, Турист не скористався Турпродуктом.

5.10. Туроператор не несе відповідальності щодо відшкодування грошових витрат Туриста за оплачені послуги, якщо Турист у період обслуговування за своїм розсудом чи в зв'язку із

своїми інтересами не скористався всіма чи частиною запропонованих та сплачених послуг та не відшкодовує Туристу витрати, що виходять за межі послуг, обумовлених цим Договором.

5.11. ТУРАГЕНТ не несе відповідальності за відмову посольства іноземної  держави у видачі віз туристу за маршрутом туристичного продукту.

5.12. У випадку невиїзду Туриста внаслідок неправильного оформлення паспортних, візових та інших документів, ТУРАГЕНТ відповідальності не несе, за винятком випадків коли ТУРАГЕНТ взяв на себе обов’язок з оформлення таких документів.

 

6 Порядок  вирішення  суперечок.

 

6.1. Всі суперечки, які можуть виникнути в ході виконання даного Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом  переговорів, а у випадку недосягнення згоди - згідно чинного законодавства України.

6.2. Всі претензії ТУРИСТА з питань обслуговування за кордоном або на території України приймаються до розгляду в письмовому вигляді, за наявності Акту, підписаного уповноваженою особою ТУРОПЕРАТОРА та

завіреного представником приймаючої сторони в країні перебування ТУРИСТА протягом 14 днів з моменту закінчення туру.

 

7 Додаткові  умови.

 

7.1. У випадку неможливості розміщення ТУРИСТА у готелі, вказаному в заявці, йому надається можливість проживання в готелі такої ж або вищої категорії без додаткової оплати.

7.2 У випадку, якщо турист скористався запропонованою йому альтернативною послугою, претензії вважаються необґрунтованими, а послуги за Договором наданими належним чином і в повному обсязі.

7.3 ТУРОПЕРАТОР не приймає претензії та не несе відповідальності по претензіям, що пов’язані з деякими відхиленнями щодо обслуговування, яке надають готелі, мотелі, пансіонати (несмачна їжа, несправності в роботі кондиціонера, висока вартість додаткових послуг, відключення води та електропостачання, прибирання  кімнат  та території й т. і.).

7.4 У випадку зміни вартості туристичних послуг, що пов’язані з підвищенням цін на авіаквитки, більш ніж на 5 % вартості, обумовленої даним Договором, ТУРИСТ має право відмовитись від виконання даного Договору та вимагати повернення раніше сплачених коштів.

7.5 Послуга вважається наданою за відсутністю письмових заперечень платника протягом 2 робочих днів після закінчення терміну надання послуги. Послуги вважаються наданими після підписання акту виконаних робіт. Якщо акт не підписується Туристом протягом 2 (двох днів) після закінчення туру, він вважажається підписаним, а послуги вважаються наданими в повному обсязі і належним чином.

7.6 Даний Договір укладений в двох примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної СТОРОНИ.

7.7 У випадку визнання ТУРОПЕРАТОРА банкротом усі питання, що стосуються повернення коштів ТУРИСТУ вирішуються в Господарському суді. Відповідальність за повернення коштів несе ТУРОПЕРАТОР.

 

8 Форс мажорні обставини

 

8.1. Сторони звільняються від майнової відповідальності за невиконання зобов¢язань, передбачених Договором, при виникненні форс-мажорних обставин, а саме:

- повінь, землетрус, цунамі,  епідемії й інші стихійні явища природи, що віднесені в даній місцевості до розряду стихійних;

- лісові пожежі, вибухи, виходи з ладу чи ушкодження транспортних засобів;

- страйк, саботаж, локаут, оголошена чи неоголошена війна, революція, масові   безладдя, терористичних актів, аварій і інші непередбачені ситуації, що   безпосередньо вплинули  на виконання умов даного Договору;

- несприятливі погодні умови, що не є стихійними явищами, але які приводять до   неможливості надання послуг в повному обсязі та належної якості,

- прийняття державними органами нормативних актів, що призвели     до неможливості належного виконання  сторонами зобов’язань, які вони взяли на   себе відповідно до умов даного Договору;

- інших подій в країні перебування чи регіоні, що несуть в собі загрозу життю,  здоров’ю та особистій безпеці туристам, а також інших обставин , які не залежать    від  волі сторін  та волі партнерів з організації подорожі.

8.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов'язана в письмовій формі повідомити іншу Сторону про час настання, можливу тривалість та вірогідну дату  припинення дії даних обставин, підтвердивши наявність дії форс-мажорних обставин відповідними документами (довідками торгово-промислової палати і т.д.).

8.3. При настанні будь-якої вищевказаної форс-мажорної обставини, за згодою сторін, дія чинного Договору або подовжується, або переноситься, або припиняється.

 

9         Порядок вирішення спорів

9.1. Турист зобов'язаний надати Туроператору інформацію про виникнення претензії в країні перебування Туриста. Претензія повинна бути оформлена в письмовому вигляді в двох примірниках з документальним підтвердженням обставин, викладених у претензії.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, включаючи розгляд претензій, вирішуються відповідно до положень цієї статті, і перш за все - шляхом дружніх переговорів між Сторонами. У разі якщо розбіжності не можуть бути вирішені шляхом дружніх переговорів, спірне питання передається до суду України згідно із підсудністю і підвідомчістю такого спору, що передбачено чинним законодавством України.

9.3. Сторони не звільняються від виконання своїх зобов'язань за цим Договором як за наявністю будь-якого спору, розбіжностей чи претензій, так і за умови передачі спірного питання на судовий розгляд згідно з цим Договором.

10     Термін дії Договору

10.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і діє до закінчення терміну Туру.

10.2. Договір може бути розірваний достроково, з ініціативи однієї із сторін, але не раніше дати проведення усіх взаєморозрахунків.

10.3. Дія даного Договору припиняється в такому разі:

а)      достроково за взаємною згодою Сторін;

б)      достроково з ініціативи однієї із Сторін в порядку, передбаченому цим Договором;

в)      в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

 

 

11     Заключні положення

11.1. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

11.2. Сторонам, що підписали цей Договір, зрозумілі умови Договору.

11.3. З моменту підписання цього Договору, всі попередні усні або письмові домовленості Сторін, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу та не можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ТУРАГЕНТТУРИСТ

 

 

 

 

 

 

______/_______

 

_______/_______
 

Документи, відповідно до п.2.1. даного Договору отримав «___»   __________­­­­­­­­   2013р. ____.

 

 

____________/____________

             (підпис Туриста)

 

 

 

ДОДАТОК № 1

Лист бронювання

№ договору /

ПРІЗВИЩЕ / NAME

(УКР/ЛАТ) (UKR/LAT)

ІМ’Я

(УКР/ЛАТ) (UKR/LAT)

ПАСПОРТНІ ДАНІ

PASSPORT DETAILS

ДАТА НАPОДЖЕННЯ

DATE OF BIRTH

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

Деталі замовлення

КРАЇНА

 

КУРОРТ

 

ГОТЕЛЬ

 

ТЕРМІН ТУРУ

 

ТИП РОЗМІЩЕННЯ

 

ТИП ХАРЧУВАННЯ

 

З

ПО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трансфери: __________________________________________________________________________

Маршрут ____________________________________________________________________________

Вид транспорту ______________________________________________________________________

Транспортна компанія _________________________________________________________________

Страхова компанія ____________________________________________________________________

Екскурсії ____________________________________________________________________________

Додаткова інформація: _________________________________________________________________

Вартість Туристичного продукту, Супутніх послуг

 ______________________________________________

В разі неправильного оформлення закордонних паспортів туристів (прострочений термін дії, дитина не вписана або не вклеєна її фотографія), а також у разі відсутності необхідних нотаріальних дозволів, - Туроператор та турагента за виконання умов Договору відповідальності не несе.

____________________________________________________________________________________

Контактні дані:

Індекс __________ місто  ______________________________________________________________

Адреса  _____________________________________________________________________________

Телефон :________________ Моб. Тел. : _________________________________________________

E-mail: ____________________

Джерело інформації про Турагента _________________________________

Підписи Сторін:

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР /________/ ___________

ТУРИСТ /_____________/ ________________

Відмітка про підтвердження Туру / Confirmation of the Tour

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ МЕНЕДЖЕР /________/ ___________

 

ТУРИСТ  /_____________/ ________________

 

 

ДОДАТОК 2

до Договору про надання туристичних послуг № ______ від «___» ____2012 року

 

ЗГОДА

НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

Я, ______________________________________________________________________________ (народився «___» ______________ 19 ___ року, паспорт серії ___ № ________ ) шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року, №2297-УІ надаю згоду _______ на збір, обробку моїх персональних даних у картотеках та за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи бази персональних даних клієнтів суб’єкта господарювання з метою виконання його установчих положень, а також вимог Закону України «Про туризм» та Договору на Туристичне Обслуговування № ___ від «___» ________2012 року.

 

«___» _____________ 20___ року,                                ______________   ( _____________________ )

 

Особу та підпис _______________________________________  перевірено

Відповідальна особа Замовника ____________________        ___________  ( ______________________ )

            МП